บริการมุงหลังคา พร้อมรับประกันผลงานมุง 5 ปี

จากประสบการณ์ที่มีมากว่า 28 ปี ซีแพคโมเนียจึงมี ทีมงานมืออาชีพที่มีความชำนาญสูง เพื่อให้บริการมุงหลังคาแก่ลูกค้า ที่ใช้สินค้ากระเบื้องครอบ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์หลังคาต่าง ๆ มั่นใจได้ในคุณภาพผลงาน ภายใต้การควบคุมดูแลอย่าง ใกล้ชิดของสถาปนิก และวิศวกรของบริษัท พร้อมมั่นใจ ด้วยการรับประกันผลงานมุงถึง 5 ปี


การบริการเทคนิค

 
 
1. บริการประมาณการจำนวนวัสดุที่ใช้มุงหลังคา
ซีแพคโมเนียให้บริการประมาณการ จำนวนกระเบื้องครอบ และอุปกรณ์หลังคาอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับ อาคารทุกประเภท ซึ่งใช้กระเบื้องซีแพคโมเนีย โดยใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้น โดยเฉพาะ
 
 

 
 
2. บริการตรวจสอบ และแนะนำการป้องกันหลังคารั่ว ในจุดที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
ซีแพคโมเนีย ให้บริการปรึกษาแนะนำ ในรายละเอียดของหลังคา ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ ตรวจสอบแบบในจุด ที่อาจก่อให้เกิดปัญหารการ รั่วซึมของหลังคา และลดปัญหางานล่าช้า อันเนื่องจากความไม่ชัดเจน ของแบบก่อสร้าง
 
 

 
 
3. บริการแนะนำการยึดกระเบื้อง สำหรับอาคารที่เสี่ยงต่อแรงลม
ซีแพคโมเนีย ให้บริการแนะนำ การยึดกระเบื้องสำหรับ หลังคาที่เสี่ยงต่อปัญหา กระเบื้องปลิวจากแรงลม ด้วยการออกแบบระบบการยึด พร้อมอุปกรณ์สำหรับ ยึดกระเบื้องตามลักษณะ และภูมิสถาปัตย์ ของแต่ละอาคาร
 
 

 
 
4. บริการแนะนำการคำนวณ RTTV
ซีแพคโมเนีย ให้บริการคำนวณ "ประสิทธิภาพการป้องกันการถ่ายเทความร้อน" (ROOF THERMAL TRANSFER VALUE -RTTV) ตามข้อกำหนดทางราชการ สำหรับอาคาร หรือโรงงาน ที่ใช้แผ่นสะท้อนความร้อนซีแพคโมเนีย เพื่อให้ เป็นไปตามข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติการอนุรักษ์พลังงาน
 
 

 
 
5. บริการฝึกอบรมอื่น ๆ
ซีแพคโมเนีย ให้บริการฝึกอบรมช่างมุงหลังคา และผู้ควบคุมงาน ณ หน่วยงานก่อสร้าง ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ด้านหลังคาจากซีแพคโมเนีย เพื่อให้งานมุงหลังคา เป็นไปอย่างสวยงาม ถูกต้องตามมาตรฐาน ไม่มีปัญหาภายหลัง
 
 

บริการติดตั้ง แผ่นสะท้อนความร้อนซีแพคโมเนีย สำหรับโรงงานและฟาร์ม

ซีแพคโมเนียมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญให้บริการติดตั้งแผ่นสะท้อน ความร้อนซีแพคโมเนียกับโรงงาน และอาคารขนาดใหญ่ที่มุงหลังคาไปแล้ว (RETROFIT)


บริการขนส่งสินค้าจากโรงงาน

ซีแพคโมเนียมีบริการ ขนส่งสินค้าจากโรงงาน ถึงสถานที่ก่อสร้างทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ลูกค้า ด้วย ปริมาณรถขนส่งที่เพียงพอ ทำให้รัับสินค้าได้ทันตามกำหนดเวลา

ติดต่อซื้อสินค้า :

  • ร้านผู้แทนจำหน่ายเครือซิเมนต์ไทยที่มีเครื่องหมาย กว่า 600 แห่งทั่วประเทศ
  • สำนักงานขาย/คลังสินค้าเครือซิเมนต์ไทย กว่า 60 แห่งทั่วประเทศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด
1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ (662) 586-4032-4 , 586-4037-9 , 586-5026
โทรสาร (662) 586-4308 , 587-2208

ศูนย์รับข้อร้องเรียนเครือซิเมนต์ไทยโทรศัพท์ (662) 586-2222

ศูนย์สินค้าเครือซิเมนต์ไทย
อาคารเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 5 เฟส 2
โทรศัพท์ (662) 255-6354-6
โทรสาร (662) 255-6357

[ ประวัติบริษัท | ข้อมูลสินค้า | บริการ | ราคาแนะนำ | บริการ ]
[ ค้นหา | ฉบับภาษาอังกฤษ ]


บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด
สำนักงานใหญ่: 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์: (662) 586-4032-4, 586-4037-9, 586-5026
โทรสาร: (662) 586-4308
E-mail: cpacroof@cementhai.co.th